Wędrówka bez mapy i kompasu. Orientacja w terenie.

Kompas nawet w dobie wszechobecnego internetu i coraz dokładniejszych nawigacji jest wciąż najpewniejszym narzędziem do wyznaczania kierunku podczas dłuższych wędrówek. Wskazuje bowiem niemal